svartis

svartis
svar̃tis sm. K, Š, K.Būg, 495, svartis sf. Kos54 1. , , NdŽ dalba kam sverti, kelti, svertas: Pakišk po svarčiù akmenį ir kelk iš pelkės vežimą Skr. | prk.: Reikalingas yra ypatingas svartis, kurio dėka dvasinis gyvenimas galėtų nuolatai kilti į viršų . 2. B578; R, R390, , 233,524, KII47, K, NdŽ, žr. 1 svarstis 1: Tuojaus, namo parėjusi, netikruosius svarčius į šalį mečiau prš. Nepateikaut, tikrą mastą bei svartį laikyti BbSir42,4. 3. žr. 1 svarstis 2. 4. Q603, CII892, Lex102, H, Kos38 žr. svarstyklės 1: Svartis aukso sveriamas R181, 239. Svar̃čio galai KI93. Jie suprato, kad pasaulio galybės viena kitą atsver, vienas daiktas prieš kitą lyg svartyj svarstosi Vd. Uždėkit ant svarties bliūdo vis tai, ką jūs gero este apturėję MšK. 5. KBII68, KGr163, Rtr, LVIII1145, NdŽ, svarstyklių svirtis. 6. Kos54 svarstyklių lėkštė. 7. Lex15, R, , N, , NdŽ, žr. svarstytuvai. 8. R322, 431, N, K, L, NdŽ, šulinio svirtis: Šulinio svar̃tis KI264; R86, 113,267. 9. , N, K, NdŽ, tinklo pasvaras, svarlys. 10. B578, K, A1885,118, L, Rtr svoris, sunkumas: Aukso svartis R18l, 239. Jis teipjeg davė stalams duonos žvalgymo, aukso, kožnam stalui jo svartį BB1Krn29,16. Duoną turės valgyti pagal svartį su vargais CI1127. | Ir svartis (geležinis smaigalys) jo ragotinės svėrė tris šimtus syklus vario RB2Sam21,l6. 11. svorio matas: Karatas yra aukso bei žemčiūgų svartis LC1883,37.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • svartis — svar̃tis dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • svarčius — svar̃čius sm. (2) NdŽ, KŽ; N, [K] 1. žr. svartis 2: Žiūrėk į tavo rykus, į tavo adatą, į tavo svarčių mastą ir saiką brš. 2. žr. svartis 4: Kad kas mano vargą svertų ir mano kentėjimus ant svarčiaus dėtų, tai būtų sunkesni kaip žiezdros prie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Nordafrost — Origin North Rhine Westphalia Germany Genres Black metal Death metal Years active 1996 Present Labels Heavy Horses Records …   Wikipedia

  • svarstis — 1 svar̃stis sm. (2) 1. Ser, PolŽ69, Vv standartinis svermuo svoriui matuoti svarstyklėmis: Penkių kilogramų svar̃stis DŽ. Akmuo atstojo centnerio svarstį rš. Pažiūrėję į apačią svarstukų, atrado, kad jų apačios išskaptuotos A1884,92. Svarstèlis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Insignium (Band) — Insignium Allgemeine Informationen Genre(s) Black Metal Gründung 1999 Website http://www.insignium.de/ …   Deutsch Wikipedia

  • bezmėnas — ×bezmė̃nas (brus. бязмeн) sm. (2) K, Štk, Al, bezmėnas (1) Vlkš; R65 1. buožė, svartis, svertuvas: Atnešk bezmė̃ną, reikia sviestas pasverti Rk. 2. scom. apie niekam tikusį žmogų: Tokia pasidarė bezmė̃nas, ka niekur tu jos nepasisiųsi Gs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvartė — ×pašvartė (plg. švartė, švartis) sf. (1) pirmoji nuo rąsto nupjauta lenta, popentis: Parsivežiau pora pašvarčių Gs. Pašvarčių tvora negraži, ale gerai laiko Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tūleropas — tūleropas, a adj. (1) NdŽ, KŽ; Lex60, CII15, H, H192, R, R250, MŽ334, N, Sut, M žr. tūleriopas: Kitos [dainos] ant galo dėl tūleropų kitų pryžasčių suvisu atmestos buvo S. Stan. Tūleropas svartis B896. Darbą žmogaus [priminsime jums] ne vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švinas — švìnas sm. (4) KBII51, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, (2) NdŽ 1. sing. Lex18, Q96, H, H163, SD1113, R, MŽ, D.Pošk, Sut, I, K, L, LL127, Rtr, Š, K.Būg chem. melsvai pilkas, lengvai lydomas, sunkus, minkštas metalas (Pb): Švìno akumuliatorius FzŽ10. Švino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”